/*
- »
*/

Thursday, September 15, 2011

Mesyuarat Dokumen Standard Mata Pelajaran TMK Tahun 4 di Hotel Mandarin Court, Kuala Lumpur. 12-15 Sept 2011

Mesyuarat Dokumen Standard Mata Pelajaran TMK Tahun 4 di Hotel Mandarin Court, Kuala Lumpur. 12-15 Sept 2011

Kuala Lumpur 12 Sept - Bahagian Pengembangan Kurikulum, Kementerian Pelajaran Malaysia telah mengadakan mesyuarat Penuisan Dokumen Standard Mata Pelaran TMK tahun 4 di Hotel Mandarin. Seramai 25 peserta terlibat terdiri kalangan guru, jurulatih, pensyarah IPG, pegawai bukut Teks dan Lembaga Peperiksaan Malaysia. Perasmian mesyuarat oleh Dr Hajar, Ketua Unit ICT BPK. Turut serta pegawai BPK yang lain.


No comments: