/*
- »
*/

Tuesday, April 19, 2011

SK Paya Rumput , Sekolah Kluster 2011

Tahniah...kepada semua warga SK Paya Rumput yang telah terpilih sebagai sekolah kluster Melaka..Towards Excellent..

SEKOLAH KLUSTER

LATARBELAKANG - Penubuhan Sekolah Kluster terkandung dalam Bab 9 Pelan

Induk Pembangunan Pendidikan (PIPP) yang telah dilancarkan pada 16 Januari 2006.

Pewujudan Sekolah Kluster adalah berdasarkan pendekatan kedua PIPP iaitu untuk

mengembangkan sepenuhnya potensi sekolah dalam kluster kecemerlangan yang

mekanismenya dinyatakan dalam Teras Strategik Ke-6, Melonjakkan Kecemerlangan

Institusi Pendidikan. Tinjauan literatur menunjukkan bahawa amalan mengelompokkan

sekolah dilaksanakan di luar negara untuk peningkatan kualiti pendidikan.

Pengelompokan yang dilaksanakan di luar negara adalah berasaskan lokaliti ataupun

kecemerlangan.

DEFINISI

Sekolah kluster ialah satu jenama yang diberi kepada sekolah yang dikenal pasti

cemerlang dalam klusternya daripada aspek pengurusan sekolah dan kemenjadian

murid. Pewujudan sekolah kluster bertujuan melonjakkan kecemerlangan sekolah dalam

sistem pendidikan Malaysia dan membangun sekolah yang boleh dicontohi oleh sekolah

dalam kluster yang sama dan sekolah lain di luar klusternya.

TUJUAN

Sekolah Kluster diwujudkan bagi melonjakkan kecemerlangan sekolah dalam sistem

pendidikan Malaysia.

PELAKSANAAN

Terdapat tiga jawatankuasa yang ditubuhkan bagi melaksanakan konsep sekolah

kluster. Jawatankuasa tersebut ialah;

Jawatankuasa Pemilihan Sekolah - dipengerusikan oleh Ketua Pengarah

Pelajaran Malaysia

Panel Penasihat - dipengerusikan oleh YBhg. Tan Sri Datuk Seri Panglima Dr.

Abdul Rahman Arshad

Jawatankuasa Pelaksana – dipengerusikan oleh Timbalan Ketua Pengarah

Pelajaran Malaysia (Jabatan Sekolah)

Pelaksanaan sekolah kluster adalah berasaskan kepada proses desentralisasi yang

melibatkan pengupayaan sekolah menerusi pemberian autonomi terpimpin. Pandangan

stakeholder seperti PIBG, Alumi, pemimpin sekolah dan guru turut diambil kira dalam

pelaksanaan sekolah kluster. Mereka telah terlibat secara langsung dalam Bengkel

Autonomi Sekolah Kluster Kementerian Pelajaran Malaysia yang telah diadakan pada

19-20 Mac 2007. Panel Penasihat Sekolah Kluster pula akan membantu

menyumbangkan kepakaran mereka bagi memastikan pelaksanaan sekolah kluster

dapat berjalan dengan jayanya.

INFO PPDJ: Sekolah Kluster


KRITERIA PEMILIHAN SEKOLAH KLUSTER

Pemilihan sekolah kluster akan dibuat berdasarkan kepada kluster

berikut:

Sekolah Rendah yang terdiri daripada Sekolah Kebangsaan (SK), Sekolah Jenis

Kebangsaan Cina (SJKC), Sekolah Jenis Kebangsaan Tamil (SJKT) dan Sekolah

Orang Asli.

Sekolah Menengah yang terdiri daripada Sekolah Berasrama Penuh (SBP),

Sekolah Menengah Teknik (SMT), Sekolah Menengah Kebangsaan Agama

(SMKA), Sekolah Menengah Harian, Sekolah Premier, Sekolah Seratus Tahun,

sekolah dalam persekitaran Putrajaya dan Cyberjaya, dan Sekolah Model Khas.

Sekolah Rendah Pendidikan Khas (SPK) dan Sekolah Menengah Pendidikan Khas

(SMPK), dan Sekolah Menengah Pendidikan Khas Vokasional (SMPKV).

Sekolah Antarabangsa dan Sekolah Swasta

Institusi lepas menengah seperti Kolej Matrikulasi dan Institut Pendidikan Guru

(IPG) (PIPP, 2006, ms. 119 dan 121)

Pemilihan sekolah tersebut perlu memenuhi prasyarat dan syarat berikut:

Prasyarat Pertama

o Pengukuran Standard Sekolah:

Sekolah mestilah mencapai sekurang-kurangnya Taraf Cemerlang berdasarkan

Standard Kualiti Pendidikan Malaysia (SKPM)

Prasyarat Kedua

Kecemerlangan Kurikulum (Sekolah Menengah)

Gred Purata Sekolah (GPS) untuk peperiksaan awam PMR dan SPM 3 tahun

berturut-turut:

SBP

SMKA

SMT

SM Harian

o

o

o

o

:

:

:

:

GPS 2.5 dan ke bawah

GPS 3.0 dan ke bawah

GPS 4.0 dan ke bawah

GPS 4.0 dan ke bawah

Kecemerlangan Kurikulum (Sekolah Rendah):

Sekolah Rendah Harian : 80% dan ke atas murid lulus semua mata

pelajaran dalam UPSR, atau

Peratus kelulusan menunjukkan peningkatan; atau

GPS UPSR : 2 dan ke bawah

c. Syarat Pemilihan

Kecemerlangan murid dalam aspek:

o Akademik

o Kokurikulum

o Sahsiah

INFO PPDJ: Sekolah Kluster


Pengurusan sekolah berwawasan dan berkesan.

Pembangunan sumber terurus dan digunakan secara optimum.

Pemimpin sekolah mengamalkan kepimpinan berkualiti.

Pengurusan pengajaran dan pembelajaran yang berkesan.

Iklim sekolah kondusif untuk pembangunan modal insan.

Keberkesanan pelaksanaan program KPM

Sekolah berwatak

Sekolah yang memenuhi prasyarat dan syarat yang ditetapkan di atas boleh

mengemukakan permohonan dan prosedur pemilihan adalah seperti berikut:

Langkah

Langkah

Langkah

Kluster

Langkah

Langkah

Langkah

1:

2:

3:

4:

5:

6:

Penerimaan pencalonan

Penilaian menggunakan instrumen SKPM dan Annex.

Penentuan standard (standard fixing) oleh JK Pelaksana Sekolah

Kesahan calon dalam Mesyuarat Hal-hal Profesional

Calon dimaklumkan kepada Lembaga Penasihat

Pengumuman oleh YB Menteri Pelajaran

PENGURUSAN SEKOLAH KLUSTER

Pemimpin sekolah kluster ialah:

Pengetua/Guru Besar (DG52/DGA 36)

Pemimpin yang terpilih memenuhi syarat pemimpin cemerlang

Jawatan: school-based post

Guru-guru sekolah kluster pula:

Memenuhi kriteria Guru Cemerlang

Prestasi mereka akan menentukan sama ada mereka kekal mengajar di Sekolah

Kluster.

Boleh mendapatkan perkhidmatan pakar mengikut niche areas sekolah dalam

bidang kokurikulum secara kontrak atau sambilan

Nisbah kelas: guru ialah 1:2

Kaedah pemilihan pelajar sekolah kluster:

Kluster SBP, SMT dan SMKA kekal seperti amalan sedia ada

Kluster lain, pengetua/guru besar diberi kuasa mengambil sejumlah kecil murid

baru untuk bidang kebitaraan sekolah

Ujian saringan sekolah

Akauntabiliti Pemimpin Sekolah:

Berpandukan:

o

Key Performance Indicator (KPI)

pengurusan sumber manusia dan fizikal

INFO PPDJ: Sekolah Kluster


o

sumber kewangan

pembangunan profesionalisme staf

program kurikulum dan kokurikulum berkesan

lulusan sekolah berkualiti: pencapaian akademik, kokurikulum

dan sahsiah.

TOR Sekolah Kluster

Autonomi Sekolah:

Jenis Autonomi yang diberikan kepada sekolah berbentuk:

o

o

Umum (untuk semua sekolah)

Khusus (mengikut keperluan sekolah berlandaskan kepada jenis sekolah,

pengajiannya dan niche areas).

Autonomi yang diberikan juga merupakan autonomi terpimpin yang memerlukan

kepada:

Pematuhan piawai yang berikut:

o Akta Pendidikan 1996

o Sistem Pendidikan Kebangsaan

o Akta Tatacara Kewangan 1957, Pekeliling Perbendaharaan dan Garis

Panduan dan Surat-surat Siaran

o SKPM

Senarai Bidang Autonomi:

o

o

o

o

o

Pengurusan

Pengurusan

Pengurusan

Pengurusan

Pengurusan

Sekolah

Sumber Manusia

Sumber Kewangan dan Sumber Fizikal

dan Pelaksanaan Kurikulum

dan Pelaksanaan Kokurikulum

Jaminan kualiti:

Bagi memastikan sekolah kluster sentiasa mempertingkatkan standard kualiti, jaminan

kualiti di sekolah kluster akan menggunakan mekanisme kawalan luaran dan kawalan

dalaman.

Peranan Agensi Lain

Sekolah Kluster akan memperluas peranan yang boleh dimainkan oleh PIBG, Lembaga

Pengelola, Alumni dan NGO dalam aspek:

o

o

o

o

o

Biasiswa

Kewangan/Dana

Program Kecemerlangan Akademik

Program Kecemerlangan Kokurikulum

Program Kerjaya

INFO PPDJ: Sekolah Kluster


IMPAK SEKOLAH KLUSTER

Sekolah kluster akan memberi impak yang positif kepada pendidikan negara dari segi:

Program Kecemerlangan Kokurikulum

Program Kerjaya

Pelajar sekolah cemerlang secara keseluruhan (holistic) dalam sistem: 5.8%

daripada 5.2 juta pelajar

Lepasan sekolah kluster diterima masuk universiti ternama luar negara

Badan korporat dan agensi kerajaan berkeyakinan menaja pengajian lepasan

sekolah kluster

Menyediakan asas kukuh melahirkan peneraju utama agen perubahan

Sebanyak 300 buah sekolah diiktiraf antarabangsa (3.1% daripada 9663 sekolah)

Model piawaian kepada sekolah dalam dan luar negara

Pemimpin berkualiti (3.1% daripada 9663 sekolah) dan guru yang cemerlang

(6.9% daripada 350,000 guru)

Melonjakkan kecemerlangan institusi pendidikan di Malaysia

INFO PPDJ: Sekolah Kluster

sumber: ppdjasin.tk

1 comment:

Haris bin Hafizal said...

Tajuk : Jadual pengurusan masa - Hari Ahad

Nama : Haris bin Hafizal

Kelas : 5 Gemilang

Sumber : -

Waktu Aktiviti

6.30am Solat Subuh

8.00am Mandi dan makan pagi

9.30am Menonton telivisyen

11.00am Mengulangkaji pelajaran

12.30pm Makan tengahari

1.00pm Membantu ibu membasuh
pinggan

1.15pm Sembahyang Zohor

1.30pm Melayari internet dan
bermain permainan video

3.30pm Tidur petang

5.30pm Sembahyang Asar

6.00pm Bermain di luar rumah

7.30pm Mandi dan solat maghrib

8.00pm Makan malam

8.30pm Mengulangkaji pelajaran

10.00pm Tidur