/*
- »
*/

Friday, April 22, 2011

TUGASAN PEPERIKSAAN SETENGAH TAHUN TAHUN 6 A : PENDIDIKAN SIVIKS DAN KEWARGANEGARAAN MEI 2011

SOALAN: CARI MAKLUMAT DAN SEDIAKAN SATU FOLIO BLOG 1O MUKASURAT YANG BERTAJUK AGENSI TEMPATAN.

NAMA:
TARIKH:
TAJUK:
UNTUK PERHATIAN:
SUMBER:

8 comments:

Anonymous said...

NAMA:MUMTAZ AZKIRAH BT. HJ. ROSLAN
KELAS:6 ARIF
TUJUAN:MENYIAPKAN KERJA SIVIK
NAMA GURU:HAZMAN B.DOLLAH

mumtaz azkierah said...

NAMA:MUMTAZ AZKIRAH BT. HJ. ROSLAN
TARKH:27 APRIL 2011
TAJUK:ANGESI TEMPATAN.
SUMBER:INTERNET
UNTUK PERHATIAN:HAZMAN BIN DOLLAH
.................................
PERANAN ANGESI TEMPATAN

PENGALANAN

Agensi Tempatan berperanan memberikan kemudahan dan keselesaan kepada masyarakat.‡Terdapat beberapa jenis agensi tempatan.Antaranya ialah‡Bomba DAN PENYALAMAT
..............1................
BOMBA DAN PENYELAMAT

PERANANYA‡-Melindungi nyawa dan harta benda sekiranya berlaku kebakaran‡-Mencegah,memadamkan,dan mengawalkebakaran‡-Menentukan adanya jalan keluar kebakaran,penyelenggaraan,dan kawal selia yang sempurna.‡-Menjalankan penyiasatan tentang sebab dan punca hal kebakaran

................3..................
S AMB«‡Menjalankan khidmat kemanusian sepertiperlindungan nyawa dan harta bendasemasa berlakunya sebarang bencana.‡Menyelamatkan haiwan seperti kucingyang tersangkut di atas pokok atau ditempat yang tinggi.‡Bersiap sedia untuk menghadapisebarang kemungkinan bencana.

..............4................
PERKHID MATAN DAN CARA MENGHARGAINYA

1)KHIDMAT KEMANUSIAN
2)MEMBANTU MANGSA BOT KARAM
3)MENBANTU MANGSA GEMPA BUMI
4)MEMBANTU MANGSA BANJIR

............5....................
SAMB<<
Berkerjasama dengan bomba danpenyelamat supaya tugas mereka berjalan dengan lancar.

Tidak membuat panggilan palsu adalah satu tindakan yang tidak bertanggungjawab dan boleh dikenakan hukuman yang berat.

Jangan merosakkan pili bomba atau memarking kereta di tempat yang ada pili bomba kerana menggangu bomba menjalankan tugas mereka.
.................6.................
MAJLIS DAERAH
Merupakan pihak berkuasa tempatan.
Menyediakan perkhidmatan kepada orang ramai,menjaga kebajikan orang ramai dan menjaga alam sekitar.

TUGASNYA ADALAH:
Menggubal, melaksana dan menguat kuasa undang - undang untuk dasar dan kepentingan dan kesejahteraan penduduk setempat.
CONTOHNYA:
Membuat peraturan meletakkan kereta dan peraturan membina bagunan.
..............7....................
SAMB<<
Menggurus dan kecantikan bandar.
Contohnya:
menanam pokok bunga,memotong rumput dan sebagainya.
Perkhidmatan kebersihan dan pembuangan sampah.
Contohnya:
Kutip dan pelupusan sampah.
Memunggut cukai pintu rumah didaerahnya.
Menggeluarkan lesen perniagaan.
................8..................
SAMB<<
Menyediakan peluang perniagaan dengan membekalkan kemudahan dan infrastuktur perniagaan.
Menyediakan perkhidmatan kesihatan deperti semburan serangga untuk membasmi nyamuk memantau kebersihan gerai - gerai jualan makanan dan sebagainya.
Menyediakan kemudahan awam - perhentian bas,tandas awam,taman rekriasi,perpustakaan,pasar dan lain - lain.
Menangkap haiwan liar seperti anjing liar dan ular sawa.
................9.................
RUKUN TETANGGA
Merupakan satu program sukarela yang ditubuhkan untuk membangunkan masyarakat setempat.
Perkhidmatan yang diberikan oleh agensi ini lebih bersifat bantuan dan kebajikan kepada masyarakat setempat.
.................10...............
TUGAS-TUGAS
Melaksanakan dasar interaksi nasional.
Membantu membanggunkan masyarakat setempat.
Memelihara,meningkatkan dan mengukuhkan perpaduan rakyat.
Membuat rondaan pada waktu malam.
Menganjurkan pelbagai aktiviti sosial yang berunsurkan perpaduan.

Anonymous said...

NAMA:NUR FATIMAH AZ-ZAHRA BTE MOHAMAD
KELAS:6ARIF
TUJUAN:MENYIAPKAN KERJA SIVIK
NAMA GURU:HAZAMAN DOLLAH

Anonymous said...

NAMA:NUR FATIMAH AZ-ZAHRA BTE MOHAMAD
KELAS:6ARIF
TUJUAN:MENYIAPKAN KERJA SIVIK
NAMA GURU:HAZAMAN DOLLAH

Nur Fatimah Az-Zahra bte Mohamad said...

NAMA:NUR FATIMAH ZA-ZAHRA BTE MOHAMAD
TARIKH:29 APRIL 2011
TAJUK:ANGESI TEMPATAN.
SUMBER:INTERNET
UNTUK PERHATIAN:HAZMAN BIN DOLLAH

......................................

PENGENALANAN

Agensi Tempatan berperanan memberikan kemudahan dan keselesaan kepada masyarakat.‡Terdapat beberapa jenis agensi tempatan.Antaranya ialah ‡Bomba DAN PENYELAMAT

..............1................

BOMBA DAN PENYELAMAT

PERANANYA‡-Melindungi nyawa dan harta benda sekiranya berlaku kebakaran‡-Mencegah,memadamkan,dan mengawalkebakaran‡-Menentukan adanya jalan keluar kebakaran,penyelenggaraan,dan kawal selia yang sempurna.‡-Menjalankan penyiasatan tentang sebab dan punca hal kebakaran

................3..................

SAMB«‡Menjalankan khidmat kemanusian sepertiperlindungan nyawa dan harta bendasemasa berlakunya sebarang bencana.‡Menyelamatkan haiwan seperti kucingyang tersangkut di atas pokok atau ditempat yang tinggi.‡Bersiap sedia untuk menghadapisebarang kemungkinan bencana.

..............4................

PERKHIDMATAN DAN CARA MENGHARGAINYA

1)KHIDMAT KEMANUSIAN
2)MEMBANTU MANGSA BOT KARAM
3)MENBANTU MANGSA GEMPA BUMI
4)MEMBANTU MANGSA BANJIR

............5....................
SAMB<<

Berkerjasama dengan bomba danpenyelamat supaya tugas mereka berjalan dengan lancar.

Tidak membuat panggilan palsu adalah satu tindakan yang tidak bertanggungjawab dan boleh dikenakan hukuman yang berat.

Jangan merosakkan pili bomba atau memarking kereta di tempat yang ada pili bomba kerana menggangu bomba menjalankan tugas mereka.

.................6.................

MAJLIS DAERAH

Merupakan pihak berkuasa tempatan.
Menyediakan perkhidmatan kepada orang ramai,menjaga kebajikan orang ramai dan menjaga alam sekitar.

TUGASNYA ADALAH:

Menggubal, melaksana dan menguat kuasa undang - undang untuk dasar dan kepentingan dan kesejahteraan penduduk setempat.

CONTOHNYA:

Membuat peraturan meletakkan kereta dan peraturan membina bagunan.

..............7....................
SAMB<<

Menggurus dan kecantikan bandar.
Contohnya:
menanam pokok bunga,memotong rumput dan sebagainya.

Perkhidmatan kebersihan dan pembuangan sampah.
Contohnya:
Kutip dan pelupusan sampah.
Memunggut cukai pintu rumah didaerahnya.
Menggeluarkan lesen perniagaan.

................8..................
SAMB<<

Menyediakan peluang perniagaan dengan membekalkan kemudahan dan infrastuktur perniagaan.
Menyediakan perkhidmatan kesihatan deperti semburan serangga untuk membasmi nyamuk memantau kebersihan gerai - gerai jualan makanan dan sebagainya.
Menyediakan kemudahan awam - perhentian bas,tandas awam,taman rekriasi,perpustakaan,pasar dan lain - lain.
Menangkap haiwan liar seperti anjing liar dan ular sawa.

................9.................

RUKUN TETANGGA

Merupakan satu program sukarela yang ditubuhkan untuk membangunkan masyarakat setempat.
Perkhidmatan yang diberikan oleh agensi ini lebih bersifat bantuan dan kebajikan kepada masyarakat setempat.

.................10...............

TUGAS-TUGAS

Melaksanakan dasar interaksi nasional.
Membantu membanggunkan masyarakat setempat.
Memelihara,meningkatkan dan mengukuhkan perpaduan rakyat.
Membuat rondaan pada waktu malam.
Menganjurkan pelbagai aktiviti sosial yang berunsurkan perpaduan.

masyus said...

NAMA:Mohd Irwan Syafiq Haikal Ramathan bin Yusof
TARKH:14 MEI 2011
TAJUK:ANGESI TEMPATAN.
SUMBER:INTERNET
UNTUK PERHATIAN:HAZMAN BIN DOLLAH

PERANAN AGENSI TEMPATAN

PENGENALAN

Agensi Tempatan berperanan memberikan kemudahan dan keselesaan kepada masyarakat.‡Terdapat beberapa jenis agensi tempatan.Antaranya ialah ‡BOMBA DAN PENYALAMAT
..............1................
BOMBA DAN PENYELAMAT

PERANANYA‡-Melindungi nyawa dan harta benda sekiranya berlaku kebakaran‡-Mencegah,memadamkan,dan mengawalkebakaran‡-Menentukan adanya jalan keluar kebakaran,penyelenggaraan,dan kawal selia yang sempurna.‡-Menjalankan penyiasatan tentang sebab dan punca hal kebakaran

................3..................
SAMB«
‡Menjalankan khidmat kemanusian sepertiperlindungan nyawa dan harta benda semasa berlakunya sebarang bencana.‡Menyelamatkan haiwan seperti kucing yang tersangkut di atas pokok atau ditempat yang tinggi.‡Bersiap sedia untuk menghadapi sebarang kemungkinan bencana.

..............4................
PERKHIDMATAN DAN CARA MENGHARGAINYA

1)KHIDMAT KEMANUSIAN
2)MEMBANTU MANGSA BOT KARAM
3)MENBANTU MANGSA GEMPA BUMI
4)MEMBANTU MANGSA BANJIR

............5....................
SAMB<<
Berkerjasama dengan bomba dan penyelamat supaya tugas mereka berjalan dengan lancar.

Tidak membuat panggilan palsu itu adalah satu tindakan yang tidak bertanggungjawab dan boleh dikenakan hukuman yang berat.

Jangan merosakkan pili bomba atau meletak kenderaan di tempat yang ada pili bomba kerana menggangu bomba menjalankan tugas mereka.

.................6.................
MAJLIS DAERAH

Majlis Daerah Merupakan pihak berkuasa tempatan.
Menyediakan perkhidmatan kepada orang ramai,menjaga kebajikan orang ramai dan menjaga alam sekitar.

TUGASNYA ADALAH:
Menggubal, melaksanakan dan menguat kuasa undang-undang untuk dasar dan kepentingan dan kesejahteraan penduduk setempat.

CONTOHNYA:
Membuat peraturan meletakkan kenderaan dan peraturan membina bagunan.
..............7....................
SAMB<<
Menggurus dan mencantikkan bandar.
Contohnya:
menanam pokok bunga,memotong rumput dan sebagainya.

Perkhidmatan kebersihan dan pembuangan sampah.
Contohnya:
Kutip dan pelupusan sampah.
Memunggut cukai pintu rumah didaerahnya.
Menggeluarkan lesen perniagaan.

...............8..................
SAMB<<
Menyediakan peluang perniagaan dengan membekalkan kemudahan dan infrastuktur perniagaan.
Menyediakan perkhidmatan kesihatan deperti semburan serangga untuk membasmi nyamuk memantau kebersihan gerai - gerai jualan makanan dan sebagainya.
Menyediakan kemudahan awam - perhentian bas,tandas awam,taman rekriasi,perpustakaan,pasar dan lain - lain.
Menangkap haiwan liar seperti anjing liar dan ular sawa.

................9.................

RUKUN TETANGGA

Rukun Tetangga Merupakan satu program sukarela yang ditubuhkan untuk membangunkan masyarakat setempat.
Perkhidmatan yang diberikan oleh agensi ini lebih bersifat bantuan dan kebajikan kepada masyarakat setempat.

.................10...............
TUGAS-TUGAS

Melaksanakan dasar interaksi nasional.
Membantu membanggunkan masyarakat setempat.
Memelihara,meningkatkan dan mengukuhkan perpaduan rakyat.
Membuat rondaan pada waktu malam.
Menganjurkan pelbagai aktiviti sosial yang berunsurkan perpaduan kemasyarakatan.

masyus said...

NAMA:Nur Ain binti Kamarudin
KELAS:6 ARIF
TUJUAN:MENYIAPKAN KERJA SIVIK
NAMA GURU:HAZMAN B.DOLLAH

14 MEI 2011 15.38 PM

Nur Ain said...

NAMA:Nur Ain binti Kamarudin
TARKH:14 MEI 2011
TAJUK:ANGESI TEMPATAN.
SUMBER:INTERNET
UNTUK PERHATIAN:HAZMAN BIN DOLLAH

PENGENALAN

Agensi Tempatan berperanan memberikan kemudahan dan keselesaan kepada masyarakat.‡Terdapat beberapa jenis agensi tempatan.Antaranya ialah ‡BOMBA DAN PENYALAMAT
..............1................
BOMBA DAN PENYELAMAT

PERANANYA‡-Melindungi nyawa dan harta benda sekiranya berlaku kebakaran‡-Mencegah,memadamkan,dan mengawalkebakaran‡-Menentukan adanya jalan keluar kebakaran,penyelenggaraan,dan kawal selia yang sempurna.‡-Menjalankan penyiasatan tentang sebab dan punca hal kebakaran

................3..................
SAMB«
‡Menjalankan khidmat kemanusian sepertiperlindungan nyawa dan harta benda semasa berlakunya sebarang bencana.‡Menyelamatkan haiwan seperti kucing yang tersangkut di atas pokok atau ditempat yang tinggi.‡Bersiap sedia untuk menghadapi sebarang kemungkinan bencana.

..............4................
PERKHIDMATAN DAN CARA MENGHARGAINYA

1)KHIDMAT KEMANUSIAN
2)MEMBANTU MANGSA BOT KARAM
3)MENBANTU MANGSA GEMPA BUMI
4)MEMBANTU MANGSA BANJIR

............5....................
SAMB<<
Berkerjasama dengan bomba dan penyelamat supaya tugas mereka berjalan dengan lancar.

Tidak membuat panggilan palsu itu adalah satu tindakan yang tidak bertanggungjawab dan boleh dikenakan hukuman yang berat.

Jangan merosakkan pili bomba atau meletak kenderaan di tempat yang ada pili bomba kerana menggangu bomba menjalankan tugas mereka.

.................6.................
MAJLIS DAERAH

Majlis Daerah Merupakan pihak berkuasa tempatan.
Menyediakan perkhidmatan kepada orang ramai,menjaga kebajikan orang ramai dan menjaga alam sekitar.

TUGASNYA ADALAH:
Menggubal, melaksanakan dan menguat kuasa undang-undang untuk dasar dan kepentingan dan kesejahteraan penduduk setempat.

CONTOHNYA:
Membuat peraturan meletakkan kenderaan dan peraturan membina bagunan.
..............7....................
SAMB<<
Menggurus dan mencantikkan bandar.
Contohnya:
menanam pokok bunga,memotong rumput dan sebagainya.

Perkhidmatan kebersihan dan pembuangan sampah.
Contohnya:
Kutip dan pelupusan sampah.
Memunggut cukai pintu rumah didaerahnya.
Menggeluarkan lesen perniagaan.

...............8..................
SAMB<<
Menyediakan peluang perniagaan dengan membekalkan kemudahan dan infrastuktur perniagaan.
Menyediakan perkhidmatan kesihatan deperti semburan serangga untuk membasmi nyamuk memantau kebersihan gerai - gerai jualan makanan dan sebagainya.
Menyediakan kemudahan awam - perhentian bas,tandas awam,taman rekriasi,perpustakaan,pasar dan lain - lain.
Menangkap haiwan liar seperti anjing liar dan ular sawa.

................9.................

RUKUN TETANGGA

Rukun Tetangga Merupakan satu program sukarela yang ditubuhkan untuk membangunkan masyarakat setempat.
Perkhidmatan yang diberikan oleh agensi ini lebih bersifat bantuan dan kebajikan kepada masyarakat setempat.

.................10...............
TUGAS-TUGAS

Melaksanakan dasar interaksi nasional.
Membantu membanggunkan masyarakat setempat.
Memelihara,meningkatkan dan mengukuhkan perpaduan rakyat.
Membuat rondaan pada waktu malam.
Menganjurkan pelbagai aktiviti sosial yang berunsurkan perpaduan kemasyarakatan.

hazman bin dollah said...

NAMA:MUHAMMAD AIRUL HIDAYAT B.ABDUL MUTALIB.
KELAS:6 ARIF
TUJUAN:MENYIAPKAN KERJA SIVIK
NAMA GURU:HAZMAN B.DOLLAH.

Mei 24,2011


NAMA: MUHAMMAD AIRUL HIDAYAT B. ABDUL
MUTALIB.
TARIKH:24 MEI 2011
TAJUK:PERANAN POLIS RAJA MALAYSIA
SUMBER:INTERNET
UNTUK PERHATIAN:HAZMAN BIN DOLLAH.

PERANAN POLIS RAJA MALAJSIA

PENGALAKAN

1.Mengambil tindakan undang-undang terhadap jenayah.

2.Melakukan rondaan pencegahan jenayah.

3.Melakukan sekatan jalan raya bertujuan membentras penjenayah.

4.Memberi perkhidmatan perlindungan keselamatan pada pembesar negara.